Historia Firmy. Firma powstała w 1992 roku. W latach 1992-2006 podstawową działalnością był transport betonu.2006 roku otrzymałem zezwolenie na budowę betoniarni H-075P. Od roku 2007 działalność została rozszerzona o produkcję i sprzedaż betonu towarowego. W roku 2012 otrzymałem dotacje unijne na budowę nowej betoniarni o zarobie 2m3. W chwili obecnej posiadamy dwa węzły betoniarskie i cztery betonomieszarki.